Precisió

El tir de precisió es un esport amb disciplines olímpiques. Aquesta modalitat que segons en quina disciplina es olímpica, consisteix en disparar amb un arma de foc a una silueta, fixe o mobil, i no molt elevat, des d’una distància determinada.

Pistola foc central

Es realitza amb blancs situats a 25 metres. Consta de dues fases: 30 trets de precisió (6 series de 5 trets en 5 minuts) i 30 trets de tir ràpid (6 series de 5 trets, 7 segons amb el blanc ocult i 3 segons d'exposició) . Els blancs tenen un diametre de 50 cm i estan dividits en zones de puntuació concéntriques entre 0 i 10 punts.

Pistola aire

60 trets realitzats en 1hora i 15 minuts amb una pistola d'aire comprimit i balins de calibre 4,5mm. Es dispara a un blanc de 16cm de diàmetre situat a 10 metres del tirador.

Pistola standard

60 trets dividits en tres tandes de 20 amb una pistola del calibre 22. Els blancs tenen una dimensió de 50 cm de diàmetre i estan situats a 25 metres del tirador.

Pistola 9 mm

30 trets de precisió i 30 trets de velocitat amb una pistola del calibre 9mm. Amb uns blancs situats a 25 metres. La fase de precisió consta de 6 series de 5 trets en 150 segons. I la fase de velocitat consisteix en 6 series de 5 trets, disposant de 20 segons per la realització de 5 trets.

Carabina aire

1 hora y 15 minuts per realitzar 60 trets en blancs electrónics i de 1 hora 30 minuts en blancs de paper, amb una carabina d'aire comprimit, amb balins del calibre 4'5. El blanc de paper te una mida de 5 cm de diàmetre i està situat a 10 metres del tirador.